Alternatywny Regulamin oceny lotu dla wysokolotnych budapeszteńskich ( 2016 r.)

Witamy ;-).

Poniżej mamy dla Was „Alternatywny  Regulamin oceny lotu dla wysokolotnych  budapeszteńskich ( 2016 r.)”

Mamy nadzieję, że się przyda. Miłego czytania.

 1. I. Wstęp

Sprawdzianem jakości pracy hodowlanej każdego właściciela gołębi lotnych są zawody ogólnokrajowe. Organizowane są one co roku. Zasady konkursu są bardzo surowe i czasem nawet najlepiej przygotowane stado gołębi zostaje zdyskwalifikowane z powodu naruszenia regulaminu.

Przede wszystkim konieczne jest, aby każdy zgłoszony hodowca dokładnie przygotował swoje gołębie do lotów konkursowych, doskonale znał zasady i umiał właściwie ocenić wysokość lotu. Nie jest to wcale łatwe. Wymaga to kilkuletniego doświadczenia i dobrego wzroku.

Ze względu na dużą liczbę ras gołębi lotnych trzeba było je podzielić na kategorie, według wytrzymałości i stylu latania,. Współcześnie znaczne różnice między rasami występują w odniesieniu do czasu trwania lotu, należało to więc wziąć pod uwagę. Oczywiście jest tu respektowany kierunek udoskonalania. Niektóre gołębie lotne mają tak zmienione kształty (zmienioną postać), że w żadnym wypadku nie potrafią dokonać podczas lotu nadzwyczajnych wyczynów. W zamierzeniu są to bowiem tylko ptaki piękne, które należy podziwiać. Nie byłoby właściwe, gdyby gołębie hodowano jedynie na potrzeby wystaw i zaprzestano ich trenowania. Poznamy jednak liczne rasy o cechach tak doskonałych, że jest wprost niewiarygodne, czego potrafią dokonać podczas lotu.

Uwzględniając ten fakt, kryteria pod względem wysokości lotu uporządkowano następująco:

Mała wysokość– jej ocena nie stwarza żadnych trudności. Od gołębi wymaga się, aby osiągnęły wysokość 100–200 m. Dotyczy to gołębi krótkodziobych i figuralnych, od których nie oczekuje się wielkich osiągnięć.

Średnia wysokość – mówi się o niej wówczas, gdy lecące gołębie mają wielkość szpaków i nie można u nich dokładnie rozpoznać tylnych zarysów skrzydeł. Z perspektywy oceniającego –skrzydła wyglądają na bardzo zwężone. Gołębie muszą się znajdować na wysokości 300–400 m. W przedziale tym najchętniej latają rasy wytrzymałościowe oraz akrobatyczne.

Duża wysokość jest trudna do obserwowania, ponieważ lecące gołębie wyglądają na niebie jak małe punkciki. Zupełnie nie  da się rozpoznać machania skrzydłami. Na podstawie obserwacji wielu hodowców ten poziom lotu zdefiniowano jako przedział 500–700 m.

Wysokość zakrycia -oznacza wysokość lotu na poziomie 700 m lub więcej. Ludzkie oko przy tej wysokości nie jest już w stanie obserwować ruchu lecących gołębi. Na tę wysokość wznoszą się najbardziej wytrzymałe rasy gołębi.

 1. Zasady ogólne konkursu.
 2. Standard lotu dla wysokolotnych budapeszteńskich  to 5 godzin lotu, z tego 1 godzina w zakryciu. 2.Stado konkursowe gołębi składa się z  12–24 szt. ( stado duże) lub 6-12 szt.( stado małe).
 3. Regulaminowe ukończenie lotu.

Zawody trwają do chwili, kiedy w locie pozostaje co najmniej 12 gołębi ( stado duże) lub 6 szt.  (stado małe). Gdy tylko jeden z nich wyląduje, wtedy całe stado musi wylądować w czasie 10   minut. W przeciwnym razie zawody uznawane są za nieważne (dyskwalifikacja).

 

III. Zasady przyznawania punktów

 1. 1. Czas trwania lotu
 2. a) przy osiągnięciu standardu lotu ( 5 godz. lotu , w tym 1 godz. w zakryciu) przyznaje się:

– do 5 godzin lotu –                  1 pkt. dla stada za każdą minutę lotu

– powyżej 5 do 7 godzin lotu – 2 pkt. dla stada za każdą minutę lotu,

-powyżej 7 godzin lotu –         3 pkt. dla stada za każdą minutę lotu.

 1. b) Jeśli stado nie osiągnie przepisowego standardu lotu, przyznaje się od początku do końca czasu trwania lotu po 1 p dla stada za każdą minutę lotu.
 2. 2. Duża wysokość

Za lot na dużej wysokości przyznaje się stadu 4 pkt. za każdą minutę lotu.

 

 • Duża wysokość uznawana jest wtedy, gdy z miejsca wypuszczenia  stado jest widoczne na tej wysokości  pod maksymalnym kątem 45º w obie strony. 

 

 1. 3. Osiągnięcie wejścia w zakrycie

w czasie: – do  20 minut                 – 200 pkt. za stado,

– od 21 do 40 minut           – 150 pkt. za stado,

-od 41 do 60 minut           – 100 pkt. za stado.

 1. 4. Lot w  zakryciu

Za lot w zakryciu przyznaje się stadu 6 pkt. za każdą minutę lotu.

  • Wysokość zakrycia uznawana jest wtedy, gdy z dużej wysokości stado wznosi się jeszcze bardziej, zupełnie znikając z pola widzenia, i na tej wysokości pozostaje przynajmniej 2 minuty.

 

 • Jest pożądane, aby całe stado zniknęło z pola widzenia jednocześnie, inaczej liczy się zakrycie od momentu zniknięcie z pola widzenia odpowiednio  12-go gołębia ( stado duże) lub 6 –go    ( stado małe).  
 •  Osiągnięcie wysokości zakrycia w rozproszeniu, tzn. w małych grupach, przyznaje się tylko w wypadku, kiedy gołębie w zakryciu się połączą i stado wraca na dużą wysokość w minimalnej liczbie 12 gołębi ( stado duże) lub 6 szt ( stado małe).

 

 

 

 • Jeżeli stado zniknie z pola widzenia pod kątem klasycznym z dużej wysokości do wysokości zakrycia i po pewnym czasie ukaże się na średniej lub małej wysokości, przyznaje się tylko 50% czasu trwania zakrycia.
 1. 5. Lądowanie stada

Za wspólne wylądowanie gołębi w ilości do 12 szt.( duże stado) lub 6 szt. ( małe stado) uzyskuje się 10 pkt. za gołębia. Za każdego gołębia powyżej tej ilości stado otrzymuje po 20 pkt.

 1. 6. Punkty bonusowe

Stado, które osiągnie standard lotu i wyląduje w pełnym składzie, otrzymuje 200 pkt. bonusowych. 

 1. Punkty karne
 2. Za stado, które nie osiągnęło standardowego czasu trwania lotu, odlicza się z ostatecznej sumy 10 pkt. od gołębia.
 3. Jeżeli jednak stado pozostawało w locie przez mniej niż 50% standardowego czasu trwania lotu, odlicza się z ostatecznej sumy po 20 pkt. od gołębia.
 4. Za pojedyncze gołębie, które opuściły stado i przedwcześnie wylądowały oraz nie osiągnęły standardowego czasu trwania lotu również odlicza się z ostatecznej sumy po 10 pkt.

Jeżeli jednak któryś z nich spełnił warunki standardowe lotu ( min. 5 godz., w tym 1 godz. w zakryciu) to punkty karne nie są za niego naliczane.

 

 1. VI. Uwagi końcowe
 1. Obowiązują pozostałe regulacje zawarte w „ Zasadach organizowania lotów” dla naszego Klubu, chyba, że niniejszy Regulamin stanowi inaczej.

 

 • Ten Alternatywny Regulamin  jest przeznaczony do przetestowania w 2016 r., podczas konkursów prowadzonych wg obowiązującego w dalszym ciągu „ Regulaminu oceny lotu gołębi wysokolotnych”.  

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *